0735 65 75 75 office@2csysteminstall.ro

Verificări ISCIR

Verificarea / revizia tehnică periodică a instalației de gaze naturale

Oferim servicii tehnice în timp util:

  • verificarea periodică a instalaţiei de gaz şi a centralei termice se realizează la maximul 2 ani sau la cerere
  • revizia periodică a instalaţiei de gaz se realizează la maximum 10 ani, dacă nu a mai fost folosită de peste 6 luni, după orice eveniment care ar fi putut afecta instalaţia sau la cerere

Verificarea ISCIR a centralei termice

Această procedură presupune:

  • verificarea existenței „Livretului aparatului”, aflat la utilizator;
  • verificarea integrității centralei termice și a menținerii condițiilor inițiale de instalare;
  • analiza gazelor arse și verificarea încadrării valorilor în limitele admise;
  • verificarea și reglarea instalației de ardere în vederea realizării unei arderi complete;
  • verificarea funcționării corecte a dispozitivelor de siguranță, reglare și control;
  • curățarea aparatului, dacă este necesar.

Conform legislației în vigoare, utilizatorii de centrale termice trebuie să realizeze verificarea ISCIR, din 2 în 2 ani. Întârzierea realizării verificării ISCIR a centralei termice sau refuzul realizării acesteia poate duce la întreruperea furnizării gazelor de către operatorul de distribuție, până la intrarea în legalitate.

Verificarea / revizia tehnică periodică a instalației de gaze NU înlocuiește verificarea ISCIR a centralei termice, ci o completează, astfel consumatorul poate utiliza aparatele în condiții de siguranță.