0735 65 75 75 office@2csysteminstall.ro

Debranșare termoficare Timișoara

debransare termoficareEști racordat la un sistem centralizat de încălzire, dar dorești să faci trecerea către un sistem individual de încălzire?

Înainte de a efectua debranșarea, este bine de știut:

  • Această operație apare ca rezultat al exprimării dreptului de a alege în mod liber furnizorul de energie termică;
  • Debranșarea se poate face atâta timp cât nu este furnizat agent termic, deci este exclusă debranșarea în perioada rece a anului (conform art. 32, alin. 1, lit. a din O.G. 73/2002);
  • Dacă locuiești într-un bloc contorizat, este suficient acordul Asociației de proprietari pentru debranșare, fără a fi necesară întocmirea referatului tehnic de specialitate de către furnizorul de energie termică. Pentru blocurile necontorizate Asociația de proprietari sau persoana interesată va solicita furnizorului de energie termică întocmirea referatului;
  • Furnizorul de energie termică nu poate refuza debranșarea individuală a niciunui consumator, nici prin referatul tehnic, nici printr-un alt act;
  • Debranșarea poate fi făcută de o firmă specializată, respectând după caz referatul tehnic al furnizorului de energie.

Pașii de urmat depind în mare măsură de procedurile companiei care asigură agent termic în regim centralizat locuinței tale, dar SYSTEM INSTALL poate face întregul proces mai ușor și mai rapid. Realizăm lucrarea fizică de debranșare, iar proiectul va fi avizat de un verificator de proiecte.

Contactează-ne pentru informații suplimentare!