0735 65 75 75 office@2csysteminstall.ro

Instalații sanitare

Amenajarea cât mai practică a spațiilor din baie și bucătărie și amplasarea corectă a instalațiilor sanitare reprezintă o etapă elementară în construirea sau renovarea unui spațiu de locuit.
Instalațiile sanitare includ conducte, țevi, circuite de apă caldă și de apă rece care deservesc nevoile utilizatorilor din locuință și asigură confortul acestora. Pentru ca instalația să funcționeze conform așteptărilor, este necesar ca aceasta să fie proiectată și montată împreună cu un specialist.

SYSTEM INSTALL efectuează instalații sanitare și oferă servicii precum execuții, reparații, montaj, desfundare canalizări, etc., toate acestea fiind realizate de o echipă de instalatori profesioniști având cunoștințele și experiența necesare pentru ca tu să fii 100% mulțumit de rezultat.

Solicitare ofertă instalații sanitare
(Puteți alege un singur tip de serviciu sau mai multe.)
Conform Regulamentului (UE)2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD), 2C SYSTEM INSTALL SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: comunicare cu clienții, facturare.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru a intra in contact cu noi prin intermediul postei electronice. Refuzul dvs. determină continuarea comunicarii in alte moduri.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: nimănui.

Conform Regulamentului (UE)2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul nostru din Chișoda, Jud. Timiș, Str. Bucegi, Nr. 17. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră NU vor fi transferate în străinătate.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Observaţii:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul unor convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).